Home » Học Thiền » Archive by category Thiền Đại Thừa

Ngồi Thiền Và Quán Niệm Hơi Thở – Toàn Không

Ngồi Thiền Và Quán Niệm Hơi Thở Toàn Không I). Chuẩn bị: 1- Về thân: Đối với người mới tập thiền, không nên ngồi thiền trong lúc qúa no đói, có bệnh, thiếu ngủ, khát nước, quần áo qúa chật, qúa nóng lạnh, qúa ồn ào, không có...
Đọc tiếp

Kinh nghiệm đời tu thiền sư Thánh Nghiêm

Kinh nghiệm đời tu thiền sư Thánh Nghiêm (trích từ Thánh Nghiêm Tự Truyện do Hạnh Đoan dịch Bản tiếng Anh: Footprints in the snow, tác giả Kenneth Wapner Bản tiếng Hán: Tuyết Trung Túc Tích) Bậc chân tu giác ngộ hoằng dương chánh pháp như ngọn đuốc...
Đọc tiếp

Hoa Vô Ưu Tập 7 – Thích Thanh Từ

Hoa Vô Ưu – Tập 7 Hòa thượng Thích Thanh Từ Mục lục: Lời đầu sách Chỗ đồng khác giữa Khoa học và Phật Học Khuyên gắng tu hành Tài sản không bao giờ mất Tu ba nghiệp Tu Thiền Lợi ích của tu thiền Một ngọn núi...
Đọc tiếp

Năm Chướng Ngại Trong Tu Thiền

Năm Chướng Ngại Trong Tu Thiền Bài nội dung liên quan: Hôn trầm Chướng ngại chính cản trở sự thành công trong hành thiền và phát tuệ giải thoát thường có dạng của một trong năm loại triền cái hay chướng ngại. “Triền cái” là sự ngăn che,...
Continue reading