Kinh

Kinh điển Phật Giáo nói chung

Hán Tạng/Phạn Ngữ

Kinh Tứ Đế

Các Bản Dịch của Kinh Tứ Đế - Các tên gọi khác nhau của Kinh này: Tứ Đế Kinh, Kinh...

Trang số 1 trong 33 trang 1 2 33
ung ho donate cho kenhung ho donate cho kenhung ho donate cho kenh

Xem nhiều gần đây