Kinh

Kinh điển Phật Giáo nói chung

KINH A DI ÐÀ

KINH A DI ÐÀ

KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt dịch:...

Trang số 20 trong 20 trang 1 19 20

Xem nhiều gần đây