Luận Tạng

các bài Luận

Vượt trên cả chư Thiên

Vượt trên cả chư Thiên

Vượt trên cả chư Thiên tác giả Bhikkhu Bodhi - Nguyễn Thường Tâm dịch Lời người dịch: Phật giáo không...

Trang số 1 trong 6 trang 1 2 6

Xem nhiều gần đây