Thiền Quán Về Đạo Phật – Ni Sư Ayya Khema – Video

Vượt trên cả chư Thiên

Vượt trên cả chư Thiên tác giả Bhikkhu Bodhi - Nguyễn Thường Tâm dịch Lời người dịch: Phật giáo không...

Trang số 1 trong 12 trang 1 2 12

Xem nhiều gần đây