Vượt trên cả chư Thiên

Vượt trên cả chư Thiên

Vượt trên cả chư Thiên tác giả Bhikkhu Bodhi - Nguyễn Thường Tâm dịch Lời người dịch: Phật giáo không...

Bộ Vị Trí – Patthana

Bộ Vị Trí – Patthana

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera...

Trang số 2 trong 11 trang 1 2 3 11

Xem nhiều gần đây