Home » Archive by category Luật & Luận (Page 8)

Pháp tự tứ của Tăng – Thích Thái Hòa

PHÁP TỰ TỨ CỦA TĂNG Thích Thái Hòa I -Ý nghĩa và duyên khởi Tự tứ tiếng Pàli Pavàranà; Phạn là pravàranà, Hán phiên âm là bát-hòa-la, bát lợi ba thích noa và dịch là tự tứ, thỉnh thỉnh, tùy ý, tùy ý sự, mãn túc, hỷ duyệt,…...
Continue reading

Pháp an cư của Tăng – Thích Thái Hòa

PHÁP AN CƯ CỦA TĂNG Thích Thái Hòa Ý Nghĩa và Duyên khởi: Sau khi thành đạo, từ duới gốc cây Bồ đề, Đức Thế Tôn đến vườn Nai, chuyển vận bánh xe Chánh pháp Tứ Thánh Đế, độ năm anh em Kiều Trần Như[1], từ đó Phật,...
Đọc tiếp

KINH PHẠM VÕNG – Thích Trí Tịnh

KINH PHẠM VÕNG NGHI TỤNG GIỚI BỒ-TÁT Thích Trí Tịnh Bài Tán Lư Hương Lò Hương vừa ngún chiên đàn Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa Lòng con kính ngưỡng thiết-tha Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam-Mô Phạm-Võng Giáo-Chủ Lô-Xá-Na Phật. (3 lần)
Continue reading

Hiểu Biết Về Tánh Không – Geshe Kelsang Gyatso

HIỂU BIẾT VỀ TÁNH KHÔNG Geshe Kelsang Gyatso Thích Nữ Trí Hải dịch Bài cùng chủ đề: Tánh Không và Chân Không – HT. Thích Thanh Từ Tính Không – wikipedia Tánh Không, Thuyết Tương Đối và Vật Lý Lượng Tử – Đức Đạt Lai Lạt Ma ——————————————–...
Continue reading

Tánh Không và Chân Không – HT. Thích Thanh Từ

TÁNH KHÔNG VÀ CHÂN KHÔNG HT. Thanh Từ Bài cùng chủ đề: Tính Không- wikipedia Hiểu Biết Về Tánh Không – Geshe Kelsang Gyatso Tánh Không, Thuyết Tương Đối và Vật Lý Lượng Tử – Đức Đạt Lai Lạt Ma ——————————————– Hôm nay nhân ngày giải hạ, Tăng...
Continue reading

BÁT CHÁNH ĐẠO – Huệ Giáo

BÁT CHÁNH ĐẠO Huệ Giáo I/ Mở đề: Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Đế) gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Đây là những phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng chung cho Ngũ thừa...
Continue reading

Duy thức tông

Duy thức tông Duy thức tông (sanskrit: vijñaptimâtravâdin, yogâcârin, cittamâtravâdin) là tên gọi tại Đông Nam Á của một trường phái Phật giáo. Tại Ấn Độ và Tây Tạng, tông này được gọi là Thức tông, Thức học (sankrit: vijñânavâdin), hoặc Du-già hành tông (sankrit: yogâcârin), tại Tây...
Continue reading