Home » Archive by category Mật Tông (Page 3)

Giới thiệu đường lối tu Thiền của Phật Giáo

GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI TU THIỀN CỦA PHẬT GIÁO HT. Thích Thanh Từ giảng A- Dẫn nhập Tu thiền là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì xưa kia, Đức Phật tọa thiền suốt bốn mươi chín ngày đêm dưới cội bồ đề mới được giác...
Continue reading

TỤNG KINH – TRÌ CHÚ – NIỆM PHẬT

TỤNG KINH – TRÌ CHÚ – NIỆM PHẬT BÀI HỌC 1. Định Nghĩa – Tụng kinh: là đọc thành tiếng và có âm điệu hoặc đọc thầm những lời Phật dạy một cách thành kính. – Trì chú: trì là nắm giữ, nhiếp niệm. Chú là lời bí...
Continue reading