Home » Archive by category Pháp môn Niệm Phật

Âm Luật Vô Tình – Phần 2

Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác. A Di Đà Phật ! Chào mọi người ! Cảm ân Phật ban cho hậu học cơ hội quý báu soạn viết quyển sách “âm luật vô tình”. Kẻ hậu học A Ngọc rất xấu hổ, tại vì nghiệp lực tự thân...
Đọc tiếp

Ngày Vía Phật A Di Đà

Nguồn Gốc Ngày Vía Phật A Di Đà Ngày Vía Phật A Di Đà Ngày vía đức Phật A Di Đà có nguồn gốc từ đâu? ****************** Ngày Vía Phật A Di Đà
Đọc tiếp

Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn

Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn Có nhiều vị muốn tu học Phật pháp, nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực, hủ bại, mê tín. Do đó khi xem kinh thì lén lút không dám công nhiên cho người thấy; hoặc có ăn...
Continue reading

Vấn Đề Niệm Phật Lưu Xá Lợi

 Vấn Đề Niệm Phật Lưu Xá Lợi Vĩnh Minh Đại Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa quý Phật tử, Nhân vì gần đây chúng tôi nhận khá nhiều thư gởi đến hỏi về việc liên quan đến việc “Niệm Phật Lưu Xá...
Continue reading