Home » Archive by category Pháp môn Niệm Phật (Page 2)

Cư sĩ vãng sinh lưu xá lợi ở Bình Định

Cư sĩ vãng sinh lưu xá lợi ở Bình Định Cư sĩ tại gia Nguyễn Xuân Phương, pháp danh Thiện Nhơn vãng sanh đã hiện ra nhiều điềm lành hiếm thấy và đã lưu lại nhiều viên xá lợi đủ màu khiến cho mọi người một vùng quê...
Continue reading

Vì sao phải siêu độ vong nhân

Nguồn gốc việc siêu độ Trong nhà Phật, việc siêu độ vô cùng phổ biến. Có thể nói thời đại này, vong nhân là đối tượng chủ yếu của Phật sự. Trước đây Phật giáo dạy người sống, Phật giáo ngày nay lại độ cho người chết Đó...
Continue reading

Pháp Môn Một Đời Thành Tựu

Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử. Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”.Thời đại mạt pháp, căn khí chúng...
Continue reading

Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc

Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc Vĩnh Minh, Triệt Ngộ, Liên Trì đều là những thiền sư nổi tiếng bên Thiền Tông sau khi tham thiền đạt ngộ, chuyển hướng niệm Phật cầu vãng sanh. Phải biết pháp môn niệm Phật là nhiệm mầu và...
Continue reading

Tìm hiểu ý nghĩa niệm Phật – Thích Đức Trí

TÌM HIỂU Ý NGHĨA NIỆM PHẬT Thích Đức Trí  Mục lục: 1-     Niệm Phật là pháp môn vi diệu 2-     Ý nghĩa Niệm Phật trong giáo lý Nguyên Thủy và Đại Thừa 3-     Tư Tưởng Niệm Phật – Tịnh tâm trong thiền Môn Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 4-    ...
Continue reading

Phép tắc thiền định niệm Phật tam muội

PHÉP TẮC THIỀN ĐỊNH NIỆM PHẬT TAM MUỘI Đại sư Thích Huệ Nhựt Lời Dẫn Giải Kinh Tọa Thiền Tam Muội nói: Người tu ngồi thiền định, những việc qua rồi chẳng nhớ, các việc chưa đến chẳng lo, các việc hiện tại chẳng sanh lòng vọng tưởng,...
Continue reading

Niệm Phật tam muội

Niệm Phật tam muội Tâm tịnh trăng hiện nước Ý định trời không mây             Khi bạn niệm Phật đạt đến mức độ niệm Phật tam muội, tiếng gió thổi qua bạn cũng nghe là âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bạn nghe tiếng mưa rơi,...
Continue reading

Tây Phương Du Ký

Tây Phương Du Ký Thế giới Tây phương cực lạc du ký Mục lục: Lược Sử Về Sư THÍCH KHOAN TỊNH Trên Ðường Kỳ Duyên Trên Trời Đâu Xuất Gặp Hư Vân Hòa Thượng Được Bồ Tát Di Lạc Chỉ Dạy Hướng Dẫn Viếng Thế Giới Cực Lạc...
Continue reading