Khóa Tu Một Ngày An Lạc tại Tu Viện Tường Vân- TP.HCM năm 2019

Niệm Phật Cảnh

NIỆM PHẬT CẢNH ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO THÍCH MINH THÀNH dịch MỤC LỤC (click để xem) Lời ngỏ (trang 2)...

Khóa Tu Một Ngày An Lạc tại Tu Viện Tường Vân- TP.HCM năm 2019

Thiền Tịnh không hai

Thiền Tịnh không hai  Hiện pháp là những gì đang xảy ra bây giờ và  ngay ở đây. Lạc là hạnh...

Khóa Tu Một Ngày An Lạc tại Tu Viện Tường Vân- TP.HCM năm 2019

Thiền & Tịnh

Thiền & Tịnh HỎI: Tôi tìm hiểu những cuốn sách Thiền đều nói người tu phải chủ yếu dựa vào tự...

Trang số 3 trong 4 trang 1 2 3 4
ung ho donate cho kenhung ho donate cho kenhung ho donate cho kenh

Xem nhiều gần đây