Home » Archive by category Pháp môn Niệm Phật (Page 3)

Khai Thị Niệm Phật Của Liên Tông Bát Tổ

Liên Trì Đại  Sư Người học Phật, không cần phải hình thức trang nghiêm, mà chỉ quý ở chỗ tu hành chơn chất. Người cư sĩ tại gia niệm Phật, không nhất định phải mặc y phục như tu sĩ, mà chỉ cần búi tóc gọn gàn, mặc...
Continue reading

Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Tịnh Tâm (Định Tâm)

Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Tịnh Tâm (Định Tâm) Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, hoặc trụ nơi câu niệm Phật, gọi là Định Tâm Niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm không nhớ Phật mà suy nghĩ mông lung việc khác, đó là Tán Tâm Niệm Phật....
Đọc tiếp

Niệm Phật không phải là kêu Phật

Niệm Phật không phải là kêu Phật Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sanh. Ngài chủ trương có ba...
Continue reading

Niệm Phật Cảnh

NIỆM PHẬT CẢNH ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO THÍCH MINH THÀNH dịch MỤC LỤC (click để xem) Lời ngỏ (trang 2) Đại sư Thiện Đạo Lời tựa Niệm Phật cảnh(trang 3) 1. Môn khuyến tấn niệm Phật 2. Môn tự lực, tha lực 3. Môn niệm Phật được lợi...
Continue reading

Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ Cực Lạc NHỮNG BÌNH GIẢNG KHẨU TRUYỀN CỦA ĐỨC DRIKUNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE Chuyển Việt ngữ: Liên Hoa Nói chung, ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác ngộ mà...
Đọc tiếp

Thiền Tịnh không hai

Thiền Tịnh không hai  Hiện pháp là những gì đang xảy ra bây giờ và  ngay ở đây. Lạc là hạnh phúc, và trú là an trú, là sống. Đây là giáo lý mà Đức Thế Tôn thường nhắc đi nhắc lại. Tại sao chúng ta phải đợi tới...
Continue reading

Lợi ích của pháp môn Niệm Phật

Lợi ích của pháp môn Niệm Phật Niệm Phật là một phương   pháp tu tập rất quen  thuộc với người học Phật ở Việt Nam chúng ta. Pháp môn Niệm Phật còn được gọi là pháp môn Tịnh độ. Nó quen thuộc đến độ hễ nghe nhắc đến...
Continue reading

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di...
Continue reading