Home » Archive by category Pháp môn Niệm Phật (Page 5)

48 pháp niệm Phật

48 pháp niệm Phật 1.- NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ nên làm mọi việc với ý niệm vạn bất đắc dĩ, xong rồi thì xả,...
Continue reading

KINH A DI ÐÀ

KINH A DI ÐÀ
KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành –> bài liên quan: Kinh Vô Lượng Thọ Phật – Thích Trí Tịnh...
Đọc tiếp