Home » Phật Học » Archive by category Khái niệm cốt lõi

Tám Thức – Bát Thức

Trích từ sách: Lược giải những pháp số căn bản Hạnh Cơ biên tập Thức – hay tác dụng nhận thức, tức là cái BIẾT, là những dòng tiếp nối của cảm giác hay tri giác phân biệt. Khi các giác quan (CĂN) tiếp xúc với đối tượng của...
Đọc tiếp

Khái quát về ngũ uẩn vô ngã – Thích Thiện Siêu

Ngũ uẩn tiếng Sanskrit là Panca Skandhah, Pàli là Panca Khandhà, Trung Hoa dịch là Sắc uẩn (Rùpaskandha), Thọ uẩn (Vedanàskandha), Tưởng uẩn (Samjnaskandha), Hành uẩn (Samskaraskandha) và Thức uẩn (Vijnanaskandha). –> bài liên quan: Ngũ uẩn Khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, sự dịch thuật kinh...
Đọc tiếp

Phật Tánh (Phật tính) Là Gì?

Phật Tánh (Phật tính) Là Gì?
Phật Tánh (Phật tính) Là Gì? Tổng hợp các bài viết, bài giảng về: Phật Tánh (hay Phật Tính, Chơn Như, Chân Như, Chân Tâm .v.v.) Phật Tánh Là Gì? – thầy Thích Phước Tiến giảng (2014) – Youtube Video TAM NHÂN PHẬT TÁNH Cương lĩnh pháp tu...
Đọc tiếp

Tại sao gọi là “Tuệ giác vô ngã”

Tại sao gọi là “Tuệ giác vô ngã”
Tại sao gọi là “Tuệ giác vô ngã” Bài cùng nội dung: Quan Niệm VÔ NGÃ Trong Tư Tưởng Phật Giáo Vô Ngã Kinh Vô Ngã Tướng – Thích Trí Siêu dịch KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) – Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch...
Đọc tiếp

Quan Niệm VÔ NGÃ Trong Tư Tưởng Phật Giáo

Quan Niệm VÔ NGÃ Trong Tư Tưởng Phật Giáo
Quan Niệm VÔ NGÃ Trong Tư Tưởng Phật Giáo Bài cùng nội dung: Vô Ngã | Ngã Tại sao gọi là “Tuệ giác vô ngã” Kinh Vô Ngã Tướng – Thích Trí Siêu dịch KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) – Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim...
Đọc tiếp

Sự Thật Về Vô Thường – Piyadassi Thera

Piyadassi Thera Thích Thiện Chánh dịch –>Bài cùng chủ đề: Vô thường ———————————————— Sự thật về Vô thường có nghĩa là thực tại không bao giờ tĩnh mà luôn luôn động; và điều đó đã được các nhà khoa học nhận thức là bản tính tự nhiên của thế...
Đọc tiếp

Lý thuyết Vô Ngã – Hòa thượng W. Rahula

Lý thuyết Vô Ngã Hòa thượng W. Rahula Bài cùng nội dung: Vô ngã Ngã (Phật giáo) Quan Niệm VÔ NGÃ Trong Tư Tưởng Phật Giáo Tại sao gọi là “Tuệ giác vô ngã” Kinh Vô Ngã Tướng – Thích Trí Siêu dịch KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa...
Continue reading

Kinh Vô Ngã Tướng – Thích Trí Siêu dịch

Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana-sutta) Thích Trí Siêu dịch từ  “Sermons du Bouddha”de Mohan Wijayaratna Edition du Cerf  Tôi được nghe như vầy: một thuở nọ, Ðức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với năm vị Tỳ...
Continue reading

Hiểu Biết Về Tánh Không – Geshe Kelsang Gyatso

HIỂU BIẾT VỀ TÁNH KHÔNG Geshe Kelsang Gyatso Thích Nữ Trí Hải dịch Bài cùng chủ đề: Tánh Không và Chân Không – HT. Thích Thanh Từ Tính Không – wikipedia Tánh Không, Thuyết Tương Đối và Vật Lý Lượng Tử – Đức Đạt Lai Lạt Ma ——————————————–...
Continue reading