Home » Phật Học » Archive by category Lịch sử Phật Giáo

Tiểu sử Cưu Ma La Thập và các môn đệ

Đời Hậu Tần, niên hiệu Hoằng Thủy thứ mười một (409), vào ngày hai mươi tháng tám, ngài Cưu Ma La Thập nhập tịch tại Trường An. Nhục thân được đặt tại Tiêu Diêu Viên, rồi triều đình và tăng chúng y theo nghi thức nước Thiên Trúc...
Đọc tiếp

Đạo Phật Đời Lý – Hoàng Xuân Hãn

Mục Lục 1. Tín-ngưỡng ở Giao-châu 2. Đạo Phật tới Việt Nam 3. Đạo Phật bành-trướng 4. Chế-độ Tăng và chùa 5 – Tăng và chính-trị 6 – Đạo Phật và phong-hóa 7 – Đạo Phật và văn-hóa 8. Chú thích ****************
Đọc tiếp

Khởi nguồn dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử

Trước khi xét đến nguyên lai phát xuất thiền Trúc Lâm Yên Tử, chúng ta ngược dòng Thiền Tông để tìm điểm khởi nguồn trực tiếp của dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, như là một trong những nét đặc thù xuất phát của Thiền học Việt Nam....
Đọc tiếp

Phật Giáo Đến Phương Tây Như Thế Nào?

Thích Giác Chinh. Giới thiệu chung: Một chủ đề riêng, ngoại vi của Thiền, nhưng cũng thể hiện được sự cần thiết của Phật giáo phổ quát khắp nơi; Phật giáo đến Phương Tây như thế nào ? Là câu hỏi được nhiều người đặt ra và khảo cứu, Xin...
Đọc tiếp

Ngày Vía Phật A Di Đà

Nguồn Gốc Ngày Vía Phật A Di Đà Ngày Vía Phật A Di Đà Ngày vía đức Phật A Di Đà có nguồn gốc từ đâu? ****************** Ngày Vía Phật A Di Đà
Đọc tiếp

Thiền phái Tào Ðộng ở Ðàng Trong

Thiền phái Tào Ðộng ở Ðàng Trong Cuối thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII, thiền phái Tào Động đã được truyền bá cùng phát triển tại Đàng Trong của nước ta. Trên quả Đại hồng chung chùa Thiên Mụ đúc năm 1710, chúa Nguyễn Phúc Chu...
Đọc tiếp