Home » Archive by category Phật Học (Page 2)

Phân biệt lời Phật, lời ma

Thời mạt pháp, ma cường pháp nhược, có khi rồi cũng phải biết thứ gì là lời Như Lai nói, thứ gì là ma nói mà phòng hộ cho bản thân. Là người đã chứng lý tánh thì vấn đề phân biệt này không có gì khó. Dù...
Đọc tiếp

Tứ niệm trụ

Tứ niệm trụ là hành phẩm thứ nhất trong bảy hành phẩm của ba mươi bảy phẩm đạo: Một là Tứ niệm trụ, hai Tứ chánh cần, ba Tứ như ý túc, bốn Ngũ căn, năm Ngũ lực, sáu Thất giác phần, bảy Bát chánh đạo. Ở đây,...
Đọc tiếp

Nghiệp và tái sinh

Nếu muốn hiểu đúng về nghiệp và tái sinh, ta phải quán sát chúng trong ánh sáng của vô ngã. Chúng phản ánh vô ngã khá sống động, tuy nhiên phần đông thường không màng chi đến điều đó, mà thản nhiên nói về nghiệp “của tôi”, sự...
Đọc tiếp

8 lời khuyên cho cuộc sống hạnh phúc

Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Đôi khi, chúng ta bị ngộ nhận các ý niệm về hạnh phúc từ cách nhìn và quan điểm của người khác hơn là xác định với ta, điều gì mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Với mỗi...
Đọc tiếp

Thái Bình: Gần 500 thiện sinh về chùa dự tu

Chùa Từ Xuyên tổ chức khóa tu “Nụ thương sen hồng lần thứ tư” trong thời gian 3 ngày (từ ngày 3 tới 5-6-2016). 500 nụ sen hồng dự tu Đến với khóa tu các bạn nhỏ có cơ hội học hỏi giáo lý của Đức Phật. Bên...
Đọc tiếp

Mong muốn chính đáng

Người học Phật ai cũng biết, để thăng hoa tiến đạo thì phải thiểu dục, muốn ít. Vì ham muốn là cội nguồn của mọi khổ đau. Nhưng trong đường đạo bước đầu cũng cần thiết lập những mong muốn chính đáng. Dục định trong giáo lý Tứ...
Đọc tiếp

Đối chiếu khoa học và Phật giáo

Truyền Bình Xưa nay đã có rất nhiều sách báo đối chiếu hay so sánh Khoa học và Phật giáo. Người ta so sánh hai môn học rất khác biệt này và thấy chúng có nhiều điểm tương đồng quan trọng, tuy nhiên cũng có những khác biệt...
Đọc tiếp

50 ngôi vị của Bồ tát

HT.Thích Thắng Hoan dịch Thập Hồi Hướng Vị là một trong 50 ngôi vị tu tập của Bồ Tát. Thập Hồi Hướng Vị là chỉ từ ngôi vị thứ 31 đến ngôi vị thứ 40. Bồ Tát phát khởi tâm Thập Hồi Hướng với chủ ý là dùng tâm...
Đọc tiếp

Đạo Phật Đời Lý – Hoàng Xuân Hãn

Mục Lục 1. Tín-ngưỡng ở Giao-châu 2. Đạo Phật tới Việt Nam 3. Đạo Phật bành-trướng 4. Chế-độ Tăng và chùa 5 – Tăng và chính-trị 6 – Đạo Phật và phong-hóa 7 – Đạo Phật và văn-hóa 8. Chú thích ****************
Đọc tiếp

Khởi nguồn dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử

Trước khi xét đến nguyên lai phát xuất thiền Trúc Lâm Yên Tử, chúng ta ngược dòng Thiền Tông để tìm điểm khởi nguồn trực tiếp của dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, như là một trong những nét đặc thù xuất phát của Thiền học Việt Nam....
Đọc tiếp