Home » Archive by category Sách Thiền (Page 2)

Kinh nghiệm đời tu thiền sư Thánh Nghiêm

Kinh nghiệm đời tu thiền sư Thánh Nghiêm (trích từ Thánh Nghiêm Tự Truyện do Hạnh Đoan dịch Bản tiếng Anh: Footprints in the snow, tác giả Kenneth Wapner Bản tiếng Hán: Tuyết Trung Túc Tích) Bậc chân tu giác ngộ hoằng dương chánh pháp như ngọn đuốc...
Đọc tiếp

Mặt Hồ Tĩnh Lặng – Thiền sư Ajahn Chah

MẶT HỒ TĨNH LẶNG “A still forest pool -The insight meditation of Ajahn Chah”, compiled and edited by Jack Kornfield and Paul Breiter Nguyên tác: Thiền sư Ajahn Chah Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch Mục Lục: Lời giới thiệu Quyển 1 Quyển 2 Quyển 3
Continue reading

Tham Thiền Yếu Chỉ – Hòa Thượng Hư Vân

Tham Thiền Yếu Chỉ Hòa Thượng Hư Vân HT Thích Thanh Từ dịch Việt Mục lục: I. Điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền II. Thiền đường chỉ dạy III. Lời nhắc khi tham thiền IV. Đêm trừ tịch uống Phổ trà dạy chúng V....
Đọc tiếp

Hoa Vô Ưu Tập 7 – Thích Thanh Từ

Hoa Vô Ưu – Tập 7 Hòa thượng Thích Thanh Từ Mục lục: Lời đầu sách Chỗ đồng khác giữa Khoa học và Phật Học Khuyên gắng tu hành Tài sản không bao giờ mất Tu ba nghiệp Tu Thiền Lợi ích của tu thiền Một ngọn núi...
Đọc tiếp

Năm Chướng Ngại Trong Tu Thiền

Năm Chướng Ngại Trong Tu Thiền Bài nội dung liên quan: Hôn trầm Chướng ngại chính cản trở sự thành công trong hành thiền và phát tuệ giải thoát thường có dạng của một trong năm loại triền cái hay chướng ngại. “Triền cái” là sự ngăn che,...
Continue reading