Home » Archive by category Sách Thiền (Page 3)

Pháp Môn Một Đời Thành Tựu

Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử. Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”.Thời đại mạt pháp, căn khí chúng...
Continue reading

Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc

Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc Vĩnh Minh, Triệt Ngộ, Liên Trì đều là những thiền sư nổi tiếng bên Thiền Tông sau khi tham thiền đạt ngộ, chuyển hướng niệm Phật cầu vãng sanh. Phải biết pháp môn niệm Phật là nhiệm mầu và...
Continue reading

LUẬN TỌA THIỀN – Thiền sư Đại Giác

LUẬN TỌA THIỀN Thiền sư Đại Giác, Hòa thượng Lan Khê Thích Nhật Quang Việt Dịch Lời Giới Thiệu Quyển LUẬN TỌA THIỀN của Thiền sư Đại Giác là món quà vô giá tặng cho những bạn đang khát khao pháp vị Thiền tông. Trên hình thức một...
Continue reading

Thiền sư Mã Tổ – Ðạo Nhất

Thiền sư Mã Tổ – Ðạo Nhất Tâm Thái Thiền sư Mã Tổ (709-788) là đệ tử của thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng vốn là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng (638-713). Số đệ tử ngộ đạo của sư lên tới 139 người, có chỗ ghi...
Continue reading

Tìm hiểu ý nghĩa niệm Phật – Thích Đức Trí

TÌM HIỂU Ý NGHĨA NIỆM PHẬT Thích Đức Trí  Mục lục: 1-     Niệm Phật là pháp môn vi diệu 2-     Ý nghĩa Niệm Phật trong giáo lý Nguyên Thủy và Đại Thừa 3-     Tư Tưởng Niệm Phật – Tịnh tâm trong thiền Môn Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 4-    ...
Continue reading

Phép tắc thiền định niệm Phật tam muội

PHÉP TẮC THIỀN ĐỊNH NIỆM PHẬT TAM MUỘI Đại sư Thích Huệ Nhựt Lời Dẫn Giải Kinh Tọa Thiền Tam Muội nói: Người tu ngồi thiền định, những việc qua rồi chẳng nhớ, các việc chưa đến chẳng lo, các việc hiện tại chẳng sanh lòng vọng tưởng,...
Continue reading

Niệm Phật tam muội

Niệm Phật tam muội Tâm tịnh trăng hiện nước Ý định trời không mây             Khi bạn niệm Phật đạt đến mức độ niệm Phật tam muội, tiếng gió thổi qua bạn cũng nghe là âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bạn nghe tiếng mưa rơi,...
Continue reading