TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN Tâm Thái ---o0o--- Khi nói tới Thiền tông thì tên tuổi của tổ Lâm Tế...

Thiền sư Wolfgang Kopp

Thiền sư Wolfgang Kopp Tâm Thái ---o0o--- Thiền sư Wolfgang Kopp, người Đức, sinh năm 1938, là đệ tử truyền...

Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tổ Bồ Đề Đạt Ma Chánh Trí ---o0o--- I. TIỂU SỬ SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA Tổ thứ 28 Bồ...

Kỹ thuật thiền VIPASSANÀ

Kỹ thuật thiền VIPASSANÀ

Kỹ thuật thiền VIPASSANÀ  H.T    Thiền sư Dhammarakkhita là một vị cao tăng tinh thông Tam tạng, nhưng Ngài lại...

Pháp – Dharma

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Tạp A Hàm 803) Thích Nhất Hạnh dịch từ Hán Tạng --> tổng hợp các...

Trang số 8 trong 8 trang 1 7 8

Xem nhiều gần đây