sách thiền Đại Thừa

các sách Thiền Đại Thừa

Thiền Quán Về Đạo Phật – Ni Sư Ayya Khema – Video

Duy Tâm Quyết

Duy Tâm Quyết Nguyên Tác: Vĩnh Minh Thiền Sư Dịch Giả: Thích Duy Lực Nói đến chữ Tâm chẳng phải...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN Tâm Thái Khi nói tới Thiền tông thì tên tuổi của tổ Lâm Tế được...

Thiền Quán Về Đạo Phật – Ni Sư Ayya Khema – Video

Thiền sư Wolfgang Kopp

Thiền sư Wolfgang Kopp tác giả: Tâm Thái Thiền sư Wolfgang Kopp, người Đức, sinh năm 1938, là đệ tử...

Thực Tập Thiền Quán – Mahasi Sayadaw

Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tổ Bồ Đề Đạt Ma tác giả: Chánh Trí I. TIỂU SỬ SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA Tổ thứ 28...

Trang số 4 trong 5 trang 1 3 4 5

Xem nhiều gần đây