Bá Trượng Ngữ Lục – Hoài Hải Thiền Sư

Ba Người Thầy Vĩ Đại

Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người học trò hỏi ông: "thưa thầy, thầy...

Trang số 1 trong 7 trang 1 2 7

Xem nhiều gần đây