Tâm linh và đạo Phật

bài viết về Tâm Linh đạo Phật

Thần Thông – HT. Tuyên Hóa

Thần Thông – HT. Tuyên Hóa

Thần Thông Hòa Thượng Tuyên Hóa "Thần Thông". Thế nào gọi là "thần"? Thế nào gọi là "thông"? "Thần" là...

Kinh Phật Nói Gì Về Vong Linh?

Kinh Phật Nói Gì Về Vong Linh?

Trong nước đang sôi nổi về chuyện thỉnh vong, giải trừ oan gia trái chủ tại ngôi Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh....

Bồ-tát hiển linh

Bồ-tát hiển linh

Chuyện dưới đây kể về nhà địa chất người Trung Hoa bị lạc đường trong một lần đi tìm khoáng...

Trang số 1 trong 10 trang 1 2 10

Xem nhiều gần đây