Home » Tâm Linh » Archive by category Tâm linh và đạo Phật (Page 3)

Con Trai Tôi Trở Thành Gì Vậy?

Trích dịch từ báo Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải) số tháng 4, 2010 (số đặc biệt kỷ niệm 40 năm phát hành nguyệt san Vajra Bodhi Sea – Kim Cang Bồ Đề Hải). Trang 82 – 84. Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ...
Đọc tiếp

Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ – Tulku Thondup

CHẾT AN LẠC, TÁI SINH HOAN HỶ Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu ấn hành...
Continue reading

Nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo

Nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo Tổng hợp các bài viết về nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo Nguồn gốc loài người – tác giả Toàn Không Đức Phật giảng về nguồn gốc con người – Thích Minh Châu dịch Quan điểm...
Continue reading