Hành trình xuất gia của một người trẻ

Những người con gái Phật

NHỮNG NGƯỜI CON GÁI PHẬT Thế là hơn hai mươi lăm thế kỷ đồng hành cùng nhân loại. Đạo Phật...

Bá Trượng Ngữ Lục – Hoài Hải Thiền Sư

Phật giáo ở Nepal

Đức Phật Thích Ca đản sinh ở Lumbini vào thế kỷ VI trước Tây lịch. Lúc bấy giờ, Lumbini tọa...

Trang số 1 trong 30 trang 1 2 30

Xem nhiều gần đây