Home » Archive by category Video (Page 3)

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 02

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 2 Người dịch: Soạn dịch: HT Thích Thanh Từ Người đọc: Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh –> bài liên quan: Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1 Thiền sư Trung Hoa – Tập 3
Continue reading

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1 Soạn dịch: HT Thích Thanh Từ Người đọc: Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh –> bài liên quan: Thiền sư Trung Hoa – Tập 2 (audio) Thiền Sư Trung Hoa – Tập 3 (audio) Khai Thị –...
Continue reading

Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân

–> bài liên quan: Tham Thiền Yếu Chỉ – Hòa Thượng Hư Vân Đường Mây Trên Đất Hoa – Cuộc Đời Hòa Thượng Hư Vân (1840 – 1960) Biên Niên Tự Thuật của Thiền Sư Hư Vân Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân P1
Đọc tiếp

Báo Ứng Hiện Đời – Video

Báo Ứng Hiện Đời – Video – Tập 1+2+3+4+5 –> bài liên quan: Báo Ứng Hiện Đời – Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời – Đường Tương Thanh biên soạn, Đạo Quang dịch Luân Hồi và Nhân Quả – Trích...
Đọc tiếp