Home » Video » Archive by category Phật Giáo Video

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1+2+3

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1+2+3 Youtube Soạn dịch: HT Thích Thanh Từ Người đọc: Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh –> Nghe đọc audio mp3 tại đây: | Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |
Đọc tiếp

Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân

–> bài liên quan: Tham Thiền Yếu Chỉ – Hòa Thượng Hư Vân Đường Mây Trên Đất Hoa – Cuộc Đời Hòa Thượng Hư Vân (1840 – 1960) Biên Niên Tự Thuật của Thiền Sư Hư Vân Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân P1
Đọc tiếp