Giới Thiệu

Giới Thiệu / Liên Hệ
(About Us / Contact)

– Chuyên trang về Thiền Phật Giáo
– Trang không thuộc và không đại diện cho bất kỳ Tông phái, Tổ Chức, Chùa, Thiền Viện hay Quý Sư Thầy Phật Giáo nào. Tất cả vì mục đích xiển dương Phật Pháp.
– Địa Chỉ: Cõi Ta Bà
– Liên hệ/Gửi bài: thienphatgiao.org@gmail.com
-Donate: Paypal