Home » Posts tagged 24 loài ngạ quỷ

Chuyện Ngạ Quỷ

Hòa thượng Bửu Chơn (Bhikkhu Nagà Mahà Thera) –> bài liên quan: 24 loài ngạ quỷ Lời Phi Lộ Người tu Phật thường nghe nói đến bốn cảnh khổ: Súc sanh, A tu la, Ngạ quỉ và Địa ngục, nhưng phần đông ít ai hiểu rõ nguyên nhơn...
Đọc tiếp

24 loài ngạ quỷ

24 loài ngạ quỷ HT Bửu Chơn Trong bộ kinh “Petakkathà – Ngạ quỉ kinh giải”, có kể ra trong 24 thứ ngạ quỉ đầy đủ chi tiết như sau: Ngạ Quỉ Thứ Nhất: 1.- Ngạ quỉ nầy tên VANTÀSÀ hình tượng dị kỳ, mặt mày nhăn nheo,...
Đọc tiếp