Trang chủ thẻ ác khẩu và quả báo

Tag: ác khẩu và quả báo

Ác khẩu và quả báo

Ác khẩu và quả báo Ngày xưa, trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40...

Xem nhiều gần đây