Thẻ: ăn chay

Người Sài Gòn, miền Tây thường ăn chay đầu năm

Ăn Chay – Không Ăn Chay

Ăn Chay - Không Ăn Chay Hòa thượng Tuyên Hóa giảng Lúc Phật tại thế chủ trương người phải ăn chay, ...

Trang số 4 trong 4 trang 1 3 4

Xem nhiều gần đây