Trang chủ thẻ Ba trung kiếp

Tag: ba trung kiếp

Kinh Trường A Hàm – Kinh Ba Trung Kiếp

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV 30. KINH THẾ KÝ PHẨM 11:...

Xem nhiều gần đây