Trang chủ thẻ Bát khổ

Tag: bát khổ

Ba Khổ – Tám Khổ

GIÁO KHOA PHẬT HỌC Cấp Hai Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩ Cư sĩ HẠNH CƠ dịch và chú thích bổ túc | mục lục...

Xem nhiều gần đây