Trang chủ thẻ Bảy vị Tỳ Kheo

Tag: bảy vị Tỳ Kheo

Câu chuyện nhân quả – trích Kinh Pháp Cú

Câu chuyện nhân quả - trích Kinh Pháp Cú Trong kinh Pháp Cú có đoạn nói về nghiệp tội: “Khi đức Phật ở Kỳ Viên...

Xem nhiều gần đây