Trang chủ thẻ Bị vong nhập

Tag: bị vong nhập

Cứu người mà không sát vong

Khóa tu chỉ có bảy người, trong đó có hai tu sĩ (đã xuất gia từ thuở nhỏ), còn lại là nam cư sĩ....

Xem nhiều gần đây