Trang chủ thẻ Bình Thiên

Tag: Bình Thiên

Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryàvatàra) – Santideva

Bồ Tát Hạnh - Bodhicaryàvatàra Tác giả: Santideva (Bình Thiên) Thích Trí Siêu dịch Việt Mục Lục Lời tựa Tiểu sử Tôn Giả Santideva 01. Xưng Tán Bồ Ðề...