Trang chủ thẻ Bộ phân tích tập 2

Tag: bộ phân tích tập 2

Bộ Phân Tích – Vibhanga – Tập 2 – Hòa thượng...

TRÍ PHÂN TÍCH (ÑĀṆAVIBHAṄGO) ÐẦU ÐỀ (Mātikā) MỘT LOẠI (Ekavidha) TRÍ TÔNG THEO MỘT LOÀI LÀ: Ngũ thức là phi nhân, thành vô nhân, thành bất...

Xem nhiều gần đây