Thẻ: Bộ Vị Trí Tập 4

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 4b

NHỊ ÐỀ THỦ CẢNH THỦ (UPĀDĀNA-UPĀDĀNIYADUKAṂ) PHẦN LIÊN QUAN (Paṭiccavāro) Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 4

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP BỐN Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA ...

Xem nhiều gần đây

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist