Trang chủ thẻ Các loại quỷ

Tag: các loại quỷ

24 loài ngạ quỷ

24 loài ngạ quỷ HT Bửu Chơn Chuyện Ngạ Quỷ Quý Vị Muốn Biết Quỷ Là Gì Không? - HT. Tuyên Hóa giảng Trong bộ kinh "Petakkathà...

Xem nhiều gần đây