Trang chủ thẻ Các thế giới vô hình

Tag: các thế giới vô hình

Ba cõi, Sáu nẻo, Chín cõi

BA CÕI, SÁU NẺO, CHÍN CÕI Ba cõi (Tam giới, hay còn gọi là Tam hữu), là ba cõi của Vòng sinh tử, là nơi...

Xem nhiều gần đây