Trang chủ thẻ Cách định tâm

Tag: cách định tâm

Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Tịnh Tâm (Định Tâm)

Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Tịnh Tâm (Định Tâm) Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, hoặc trụ nơi câu niệm...

Xem nhiều gần đây