Trang chủ thẻ Cõi giới vô hình

Tag: cõi giới vô hình

Ba cõi, Sáu nẻo, Chín cõi

0
BA CÕI, SÁU NẺO, CHÍN CÕI Ba cõi (Tam giới, hay còn gọi là Tam hữu), là ba cõi của Vòng sinh tử, là nơi...

Xem nhiều gần đây