Trang chủ thẻ đại tạng kinh

Tag: đại tạng kinh

Hàn quốc: Có 81352 bản Cao Ly Bát vạn Đại Tạng...

0
Ngày 10/08/2015, Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc (Cục Văn vật) cho biết: “Quốc Bảo số 32 “Cao ly Đại Tạng kinh” Haeinsa...

Xem nhiều gần đây