Trang chủ thẻ đời cha ăn mặn đời con khát nước

Tag: đời cha ăn mặn đời con khát nước

Có hay không, ông bà cha mẹ làm ác mà con...

Có hay không, ông bà cha mẹ làm ác mà con cháu gánh chịu ? Nương vào lý luận nhân quả của Phật giáo chúng...

Xem nhiều gần đây