Trang chủ thẻ đốt đồ mã

Tag: đốt đồ mã

Có nên đốt vàng mã cho người thân đã mất? Hỏi...

HỎI: Tôi là Phật tử, có tìm hiểu Phật pháp. Theo như tôi biết, khi con người chết đi sẽ tùy theo nhân duyên, nghiệp...

6 lý do không nên đốt vàng mã trong ngày Rằm

6 lý do không nên đốt vàng mã trong ngày Rằm Đứng trên quan điểm đạo Phật và truyền thống tín ngưỡng của dân tộc,...

Đốt đồ mã là trái với lời Phật dạy

Đốt đồ mã là trái với lời Phật dạy Những năm gần đây, mặt hàng đồ mã lại có thêm nhiều loại mới, đáng chú...

Xem nhiều gần đây