Thẻ: đức Phật A Di Đà

KINH A DI ÐÀ

KINH A DI ÐÀ

KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: ...

Xem nhiều gần đây

No Content Available