Thẻ: mật tông

Hán Tạng/Phạn Ngữ

Ý Nghĩa Lễ Quán Đỉnh

Ý NGHĨA LỄ QUÁN ĐỈNH (QUÁN ĐẢNH) Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh đời thứ IX khai thị ...

Trang số 1 trong 4 trang 1 2 4

Xem nhiều gần đây