Thẻ: ngạ quỷ

Kinh Phật Nói Gì Về Vong Linh?

Kinh Phật Nói Gì Về Vong Linh?

Trong nước đang sôi nổi về chuyện thỉnh vong, giải trừ oan gia trái chủ tại ngôi Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. ...

Chuyện Ngạ Quỷ

Chuyện Ngạ Quỷ Hòa thượng Bửu Chơn (Bhikkhu Nagà Mahà Thera) 24 loài ngạ quỷ Quý Vị Muốn Biết Quỷ ...

Tây Phương Du Ký

24 loài ngạ quỷ

24 loài ngạ quỷ HT Bửu Chơn Chuyện Ngạ Quỷ Quý Vị Muốn Biết Quỷ Là Gì Không? - HT. Tuyên ...

Xem nhiều gần đây