Thẻ: ngạ quỷ

Kinh Phật Nói Gì Về Vong Linh?

Kinh Phật Nói Gì Về Vong Linh?

Trong nước đang sôi nổi về chuyện thỉnh vong, giải trừ oan gia trái chủ tại ngôi Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. ...

Chuyện Ngạ Quỷ

Hòa thượng Bửu Chơn (Bhikkhu Nagà Mahà Thera) --> bài liên quan: 24 loài ngạ quỷ Lời Phi Lộ Người ...

24 loài ngạ quỷ

24 loài ngạ quỷ HT Bửu Chơn Trong bộ kinh "Petakkathà - Ngạ quỉ kinh giải", có kể ra trong ...

Xem nhiều gần đây