Home » Posts tagged nguồn gốc con người

Nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo

Nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo Tổng hợp các bài viết về nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo Nguồn gốc loài người – tác giả Toàn Không Đức Phật giảng về nguồn gốc con người – Thích Minh Châu dịch Quan điểm...
Continue reading

Bức Thông Điệp Bi Thảm Của Cổ Nhân

Bức Thông Điệp Bi Thảm Của Cổ Nhân Tác giả Erono Mundasep Mục Lục: Giới thiệu tác giả Phần 1: Lịch sử loài người trên trái đất Phần 2: Hiện tượng hóa hoang trên trái đất Phần 3: Quỹ gen nhân loại
Đọc tiếp