Thẻ: Phật A Di Đà

Hán Tạng/Phạn Ngữ

Kinh A Di Đà

KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: ...

Xem nhiều gần đây