Thẻ: thiền & tịnh

Khóa Tu Một Ngày An Lạc tại Tu Viện Tường Vân- TP.HCM năm 2019

Thiền Tịnh không hai

Thiền Tịnh không hai  Hiện pháp là những gì đang xảy ra bây giờ và  ngay ở đây. Lạc là hạnh ...

Xem nhiều gần đây