Thẻ: thôi miên nhớ lại tiền kiếp

Bí mật của thôi miên

Bí mật của thôi miên

Bí mật của thôi miên Thôi miên do bác sĩ Anton Mesmer người Áo phát hiện trong thế kỷ 18. ...

Xem nhiều gần đây