Thẻ: tính không

Tánh Không -Súnyatà

TÁNH KHÔNG( SÚNYATÀ ) Tỳ kheo Thích Chơn Thiện Tánh Không Tánh Không và Chân Không – HT. Thích Thanh Từ ...

Phạn Ngữ/Hán Tạng

Bài Kinh Dài Về Tánh Không

BÀI KINH DÀI VỀ TÁNH KHÔNG  Bản dịch khác của HT. Thích  Minh Châu: Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta) Kinh ...

Phạn Ngữ/Hán Tạng

Tính Không

Tính Không (Tánh không) Nguyên Tử Trong Tánh Không Bát Nhã Duyên Khởi Bài Kinh Dài Về Tánh Không tính ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Tánh không và Chân không

Hoa Vô Ưu Tập 2  HT. Thích Thanh Từ | Mục lục sách | TÁNH KHÔNG VÀ CHÂN KHÔNG Giảng tại Thiền ...

Xem nhiều gần đây

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist